H-woord weer snel van tafel

,,De VVD is niet beschikbaar voor een inhoudelijke discussie over de hypotheekrenteaftrek'', aldus het Kamerlid Dezentje. Net zo min als zijn fractie zit een meerderheid van de Kamer te wachten op een hernieuwde discussie over de hypotheekrenteaftrek.

Dat bleek vanochtend in een Kamerdebat met minister Dekker (VROM, VVD) en staatssecretaris Wijn (Financiën, CDA). De Kamer gaat hierbij mee met het kabinet dat volgens Wijn ,,geen aanleiding ziet om een ander beleid te overwegen ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek''. Als enige oppositiepartij was de LPF het met de coalitiepartijen eens dat er bij dit onderwerp behoefte bestaat aan rust. ,,En áls je er over gaat praten, moet je het hebben over het hele belastingstelsel.''

Bij wijze van uitzondering verscheen het jaarlijks terugkerende H-woord niet door de linkse parten op de agendan. Zowel De Nederlandsche Bank, de OESO als het college van Zorgverzekeraarsstaat zochten dit voorjaar de publiciteit met uiteenlopende stellingen over deze regeling. Allemaal kwamen ze neer op het toejuigen van een nieuwe discussie. Kamerlid Vendrik (GroenLinks), die hierop dit debat aanvroeg, formuleerde twee bezwaren die ook de PvdA en de SP hoog zitten. Het meeste geld dat de overheid aan de hypotheekrenteaftrek kwijt is, gaat naar de hogere inkomens want ,,de hoogste inkomens kunnen de hoogste schulden aan''. Daarnaast zou dit belastingvoordeel voor mensen die een eigen huis kopen met een lening op den duur niet meer houdbaar zijn. De linkse oppositie meent dat de schatkist enorme bedragen misloopt als de rente gaat stijgen of de woningprijzen omhoog gaan. ,,Als de rente één procent stijgt hebben we een tegenvaller van 1,6 miljoen euro.'' Met deze berekening van Crone (PvdA) toonde het Kamerlid volgens Wijn ,,een psychologisch probleem'' aan die een eenzijdig beeld geeft van de economische ontwikkeling. Hij voorziet geen hoge kostenstijgingen.