`Geen beloning criminele getuige'

Minister Donner (Justitie, CDA) voelt er niets voor criminelen die tegen anderen getuigen te belonen met een strafvermindering van maximaal de helft. Maar hij zal zich er niet tegen verzetten als een meerderheid in de Tweede Kamer daar toch toe besluit. Een Kamermeerderheid van CDA en PvdA zal volgende week een amendement indienen dat zo'n strafvermindering mogelijk moet maken.

Dat bleek gisteren tijdens een debat over een wetsvoorstel dat het achteraf intrekken van dergelijke getuigenverklaringen strafbaar stelt. In 2001 ging de Tweede Kamer akkoord met een wetsvoorstel dat strafvermindering van maximaal een derde van de opgelegde straf mogelijk maakt. Donner houdt daar liever aan vast, maar zei gisteren dat hij zich zal neerleggen bij het oordeel van de Kamer.

Als het amendement wordt aangenomen, wordt het wetsvoorstel doorgestuurd naar de Eerste Kamer, die binnenkort het wetsvoorstel `toezeggingen aan getuigen in strafzaken' behandelt. Hoewel dat wetsvoorstel in 2001 al door de Tweede Kamer is goedgekeurd, staat inmiddels ter discussie of het openbaar ministerie daarmee voldoende armslag heeft om in strafrechtelijk onderzoek gebruik te maken van kroongetuigen. Die wet biedt alleen de mogelijkheid om eenderde strafvermindering te bieden. Donner wil dat uitbreiden met de mogelijkheid om verblijfsvergunningen aan te bieden, internationale uitleveringsverzoeken in te trekken en verlichting van het strafregime aan te bieden.

De inzet van kroongetuigen komt in de praktijk overigens maar sporadisch voor, zo blijkt uit een verslag dat Donner naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Een meerderheid in de Kamer gaf gisteren aan wel wat te voelen voor uitbreiding van de mogelijkheden voor het openbaar ministerie. Maar voordat die toestemming definitief is, zo gaf VVD-woordvoerster Griffith aan, moet Donner duidelijk maken wat daarvan het effect zal zijn. ,,Het moet duidelijk zijn waar de schoen knelt.''

Griffith wil hetzelfde weten als het gaat om het voorstel om strafvermindering met de helft mogelijk te maken. ,,Wat is daarvan het effect op de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit?'', vroeg ze aan CDA-woordvoerder Van Haersma Buma. ,,Als u mij ervan kan overtuigen dat we meer boeven van de straat halen en de georganiseerde criminaliteit daadwerkelijk kunnen aanpakken, vindt u mij aan uw zijde.''