Curatoren aanvaarden nieuwe gedragscode

Nederlandse curatoren hebben gisteren een gedragscode aangenomen. De praktijkregels moeten iedereen die bij een faillissement is betrokken meer duidelijkheid geven over wat van de curator kan worden verwacht. Dat zegt voorzitter Jan Dijkema van de vereniging van curatoren Insolad, die verbonden is aan advocatenkantoor Trip advocaten en notarissen.

,,De bedoeling van de praktijkregels is hetzelfde als die van de vereniging zelf: het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van de beroepsgroep'', zegt Dijkema. De beroepsgroep zijn alle ongeveer 1.500 advocaten die regelmatig door rechters worden benoemd als curator van een failliete persoon of onderneming. 500 van hen zijn lid van de vereniging Insolad (een samentrekking van insolventierecht en advocaten).

Kernelementen van de code zijn transparantie en zorgvuldigheid. ,,Curatoren moeten meer informatie geven in de openbare verslagen die zij aan de rechter uitbrengen'', zegt Dijkema. ,,Derden, waaronder crediteuren, moeten kunnen zien wat de stand van de boedel is'', zegt Dijkema. ,,Wij kregen daar uit de markt wel klachten over.'' Tegelijk roepen de regels op tot terughoudendheid met informatieverstrekking over privé-personen en aansprakelijkheid van bestuurders. Ook mogen bestuurders van failliete bedrijven niet aansprakelijk gesteld worden zonder door de curator gehoord te zijn.

Het aantal faillissementen is de afgelopen jaren door de economische omstandigheden sterk opgelopen. Onderzoeksbureau Graydon verwacht dit jaar circa 10.000 faillissementen in Nederland. In 2000 lag dat aantal nog onder de 5.000.