CDA-senator leidt onderzoek haven

Het onderzoek van de gemeente Rotterdam naar het financiële schandaal bij het Havenbedrijf zal worden geleid door prof.dr. Wolter Lemstra. Lemstra gaat ,,de garanties onderzoeken die door of namens de gemeente Rotterdam zijn verstrekt aan de RDM-groep''.

Dat maakte verantwoordelijk wethouder Wim van Sluis (Haven) gisteren bekend. Het financiële schandaal waarbij het Havenbedrijf van Rotterdam mogelijk 100 miljoen euro kwijt is door het verstrekken van financiële garanties aan het wankelende RDM-conglomeraat, leidde vorige week maandag tot de onmiddellijke schorsing van directeur Willem Scholten.

Lemstra (69) is voormalig secretaris-generaal (WVC, VROM), voormalig burgemeester (Hengelo) en nu onder meer deeltijdhoogleraar publiek-private samenwerking aan de Universiteit Twente en Eerste-Kamerlid voor het CDA. Hij zei met name geïnteresseerd te zijn in de informatievoorziening: ,,Hoe zijn die processen geregeld en hoe werken ze in de praktijk?'' Verder wil hij weten ,,hoe het zit met die mandaten: is dat goed geregeld of zijn ze te ruim?''

Vooralsnog is onduidelijk wat voor mandaten Scholten had om garanties af te geven. Ook is onbekend hoever hij daarin kon gaan zonder medeweten van college of gemeenteraad. Toen in juni van dit jaar werd gedacht dat het om 25 miljoen euro ging, concludeerde het college nog dat een dergelijk bedrag ,,nog net kon''.

Lemstra wil voor zijn onderzoek een tiental jaren terug in de tijd. ,,De verslaglegging, de jaarrekening: hoe is daar al die tijd mee omgegaan? Hoe kreeg de politieke verantwoordelijkheid gestalte?'' De gemeenteraad sprak vorige week de hoop uit dat het onderzoek niet langer dan een maand gaat duren. Lemstra wilde geen termijn noemen.