Bot uitte de juiste kritiek aan het juiste adres 2

Ik heb met verbazing kennisgenomen van de door de Russische regering tentoongespreide verontwaardiging betreffende de inmiddels uit de EU-verklaring verwijderde zinsnede met de vraag om uitleg betreffende de Russische militaire actie ter beeïndiging van het gijzelingsdrama in de school in Beslan waarbij meer dan 300 mensen om het leven zijn gekomen.

Niet alleen is de Russische regering zowel internationaalrechtelijk als moreel verplicht tot het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar de eventuele verantwoordelijkheid van de Russische veiligheidstroepen in dezen, één en ander is met name van belang vanwege het feit dat Russische veiligheidstroepen zich bij de beëindiging van eerdere gijzelingsacties schuldig gemaakt hebben aan onverantwoorde risico's.

Overigens is het kenmerkend voor het EU-beleid dat wel kritiek wordt geuit op het optreden tijdens het gijzelingsdrama, maar zich onthoudt van kritiek op het Russische politiek-militaire optreden in deelrepublieken zoals Tjsetjenië.

    • Astrid Essed