Blair zet Milburn in kabinet

De Britse premier Tony Blair heeft zijn trouwe bondgenoot Alan Milburn, voormalig minister van Gezondheid, opnieuw een kabinetspost gegeven. Hij gaat de strategie coördineren voor de parlementsverkiezingen, verwacht in 2005.

De benoeming is uitgelegd als doelbewuste poging van het Blair-kamp om minister van Financiën Gordon Brown in te tomen, Blairs rivaal voor het premierschap, die de verkiezingscampganes van 1997 en 2001 leidde. Blair zou een nieuwe termijn willen winnen met radicalere plannen voor hervorming van de openbare sector dan de behoudender Brown. Brown-getrouwen noemden Milburns benoeming ,,verbijsterend confronterend'' en ,,destabilisterend''.

Als minister van Gezondheid raakte Milburn herhaaldelijk slaags met Brown over de mate waarin nieuwe ziekenhuizen financieel zelfstandig mochten worden. Brown was daartegen en kreeg vorig jaar voor een deel zijn zin.

Milburn trad in juni 2003 af, naar eigen zeggen om meer tijd bij zijn gezin door te brengen. Na het aftreden van de ministers Peter Mandelson (Noord-Ierland) en Stephen Byers (Industrie) verloor Blair zo opnieuw een bondgenoot, waarmee het Brown-kamp sterker werd. Nu keert Milburn terug in het kabinet, bizar genoeg net als Brown met de titel van Chancellor. Milburn wordt Kanselier van het Hertogdom Lancaster, een voormalige feodale bestuurstitel, die in moderne tijden wordt gebruikt om ministers zonder vakportefeuille het kabinet binnen te halen. Aangenomen werd dat Blair Milburn de post van Labourvoorzitter wilde geven, omdat Ian McCartney gewone leden te weinig zou aanspreken. Brown en vice-premier John Prescott wisten dat te voorkomen.

De kabinets-reshuffle, die normaal vóór het zomerreces plaatsheeft, moest worden uitgesteld omdat er geen tijd meer over was na de politieke manoeuvres rond de benoeming van Mandelson als Europees Commissaris. Het onverwachte aftreden van Andrew Smith als staatssecretaris van Pensioenzaken, maandag, maakte een herschikking nu onvermijdelijk.