Alle departementen worden doorgelicht

Een anonieme brief van ambtenaren op het ministerie van Onderwijs en Cultuur was voor het kabinet op vrijdag 28 mei van dit jaar aanleiding te onderzoeken of wellicht op alle ministeries ,,een graaicultuur'' bestaat waarin, zoals vice-premier Zalm (Financiën) het noemde, vooral de hogere ambtenaren zich bezighouden met ,,zelfverrijking''.

Het kabinet besloot die vrijdag tijdens de wekelijkse vergadering van de ministerraad dat de audit-diensten van alle departementen, zeg maar de eigen accountants, zorgvuldig moesten nagaan of de regels voor inschaling en bijzondere beloning van de ambtelijke top wel worden nagekomen.

Inmiddels is het onderzoek op het ministerie van Economische Zaken afgerond, de andere departementen zullen snel volgen. Naar verwachting komt Verkeer en Waterstaat eind deze maand af. Al eerder onderzocht de Algemene Rekenkamer de beloningen op het ministerie van Justitie. Over dat ministerie waren vorig jaar geen klachten meer.

Bij het onderzoek op Economische Zaken waren zo'n 160 hogere ambtenaren betrokken. In enkele gevallen was volgens de accountants sprake van een afwijkende (te hoge; red.) vergoeding van onkosten. Ook werd een tijdelijke aanstelling in strijd met de regels verlengd. Verder ontbrak in de dossiers van vijftien ambtenaren het Koninklijk Besluit waarmee de aanstelling en inschaling wordt bezegeld. In veel gevallen blijken onduidelijke procedures de verklaring voor de aangetroffen fouten en omissies. In het vandaag verschenen rapport over de beloningscultuur op het ministerie van Onderwijs stelt de Algemene Rekenkamer dan ook voor die administratie te vereenvoudigen.