Zorginspectie blijft ontevreden over privé-klinieken

Privé-klinieken in Nederland voldoen nog steeds vaak niet aan de voorwaarden voor goede en veilige zorg. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een vandaag verschenen rapport. Over de kwalificaties van het personeel bestaan nog steeds veel onzekerheden.

Artsen werken meestal zonder vastgelegde protocollen. Bij meer dan de helft van de klinieken die cosmetische behandelingen aanbieden, zijn alleen basisartsen werkzaam, van wie het onduidelijk is wat ze mogen en kunnen. In sommige gevallen voeren specialisten behandelingen uit waarvoor ze bekwaam noch bevoegd zijn. Meer dan de helft van alle klinieken heeft geen verpleegkundigen in dienst, sommige klinieken benoemen medewerkers ten onrechte als verpleegkundige.

Het onderzoek is een vervolg op een vorig jaar uitgevoerde inspectie onder twintig privé-klinieken. Ook toen constateerde de inspectie dat er veel mis was. De vorig jaar onderzochte klinieken werden ook nu weer door de inspectie bezocht. Volgens een woordvoerder van de inspectie is de situatie nauwelijks verbeterd. De inspectie bezocht 25 klinieken voor het eerst. De inspectie vond bij alle deze klinieken tekortkomingen.

Nederland telt 110 privé-klinieken, waarvan het merendeel cosmetische behandelingen als liposuctie en facelifts aanbiedt. Ook voeren privé-klinieken veel oogbehandelingen uit. Volgens een schatting van de inspectie behandelen deze klinieken jaarlijks 750.000 patiënten.

Het infectiepreventiebeleid van klinieken is wel verbeterd, schrijft de inspectie. Toch ontbreekt dit beleid nog bij eenderde van de klinieken. Hoewel een aantal klinieken, zoals de inspectie wenste, de sterilisatie van instrumenten heeft uitbesteed, is die sterilisatie bij driekwart van de klinieken niet in orde. Hoewel de inspectie daar om gevraagd had, hebben klinieken nog nauwelijks stappen genomen om de kwaliteit van hun behandelingen te garanderen. De inspectie pleit daarom nogmaals voor het opstellen van kwaliteitsnormen om het handelen van personeel van klinieken te kunnen toetsen.

In een reactie stelt de Nederlandse Raad van Particuliere Klinieken, waarbij negentien klinieken zijn aangesloten, dat hij werkt aan een keurmerk ,,om het kaf van het koren te onderscheiden''.

Het aantal klinieken is het afgelopen jaar sterk gegroeid. De resultaten van het onderzoek zijn voor de inspectie reden om nog voor het einde van het jaar alle nog niet onderzochte privé-klinieken te bezoeken.