Zalm: geen EU-steun voor film

Minister Zalm (Financiën, VVD) keurt een voorstel af van Eurocommissaris Viviane Reding (Cultuur) om een miljard euro vrij te maken voor de Europese film. Zalm, dit half jaar voorzitter van de Ecofin, de Europese vergadering van ministers van Financiën, zegt ,,niet in Europese films te geloven''.

Op het filmfestival van Venetië stelde Reding voor het subsidiebudget voor Europese films tussen 2007 en 2013 te verhogen van 500 miljoen euro naar minimaal een miljard. Volgens haar is dat nodig om Europese films in heel Europa te verspreiden. ,,Audiovisuele werken zijn de belangrijkste manier om culturele, sociale en democratische waarden door te geven'', zei Reding in Venetië. Vooral in de nieuwe, uitgebreide EU van 25 lidstaten is extra subside daarom noodzakelijk.

Zalm voelt weinig voor extra Europese filmsubsidies. Via zijn woordvoerder laat de minister weten: ,,De norm moet niet zijn dat als iets goed is, er dus Europees geld naartoe moet. Zaken die je nationaal kunt regelen, moet je nationaal regelen.''

Vrijdag spreken de ministers van Financiën op een informele vergadering in Scheveningen over Redings voorstel. Met name landen die nettobetaler zijn aan de Unie zouden bezwaren hebben. Zij vinden dat subsidiëring van Europese films niet tot de kerntaken van het economische beleid hoort. Frankrijk is een warm pleitbezorger van Europese cultuursubsidies voor film.

Voor de periode 2000 tot 2006 is 500 miljoen euro vrijgemaakt voor subsidiëring van Europese films. Uit onderzoek is gebleken dat bij negen van de tien Europese films die buiten de landsgrenzen vertoond worden Europese subsidie is gebruikt.

Nederland heeft de afgelopen jaren de nationale filmproductie gesteund via de `CV-regeling'. Daarbij kunnen particulieren in een commanditaire vennootschap (CV) voordelig beleggen in films. De regeling werd een onverwacht groot succes, er gingen jaarlijks tientallen miljoenen heen. Al snel werd duidelijk dat niet alleen de Nederlandse filmindustrie ervan profiteerde. ,,De Nederlandse regeling is vooral erg voordelig voor Hollywood'', aldus Zalm. Het kabinet heeft de CV-regeling inmiddels afgeschaft.