Vakbeweging schort overleg partners op

De vakcentrales staken vanaf maandag ieder overleg met werkgevers, overheden en pensioenfondsen. Door zich voor een periode van drie weken toe te leggen op actievoeren en bedrijfsbezoeken, hopen FNV, CNV en MHP de politiek te bewegen van aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid af te zien. Ze gokken hierbij vooral op ingrijpen van de Tweede Kamer.

,,Het kabinet zal geen knikkende knieën krijgen, maar in de Kamer heb je maar twee afvalligen nodig om een stokje te steken voor kabinetsvoornemens.'' Dit streven om de Kamer te bespelen sprak CNV-voorzitter Doekle Terpstra gisteren uit voor een met linten en een bouwbord – `overleg opgeschort' – afgezet gebouw van de Sociaal Economische Raad (SER). Sinds Geert Wilders' overstap van de VVD-fractie naar een zelfstandige positie, hebben de coalitiepartijen nog een krappe meerderheid van 77 leden in de Tweede Kamer.

Als het aan Kamerlid Gerda Verburg ligt, neemt haar CDA-fractie rustig de tijd om alle kabinetsvoornemens te bekijken. In tegenstelling tot Bert Bakker, die namens zijn D66-fractie verheugd is dat ,,wij nu maatregelen gaan doorvoeren die al lang geleden moesten zijn doorgevoerd'', denkt Verburg dat de zaken nog lang niet vastliggen in de Kamer. ,,We hebben ingestemd met het hoofdlijnenakkoord, maar de uitwerking hiervan is een heel andere vraag.''

Voor de vakbeweging is niet alleen de Haagse politiek relevant. Zij vinden het de komende drie weken minstens zo belangrijk om werknemers tot actie aan te zetten en haar eigen onmisbaarheid te laten zien. Meer dan 80 procent van de werknemers is voor zijn arbeidsvoorwaarden direct afhankelijk van de CAO-onderhandelingen die vakbonden met werkgevers en overheden voeren. Zaken als loonhoogte, sociale zekerheid, de aanpak van ziekteverzuim en kinderopvang komen in die besprekingen aan de orde.

Een deel van het meer indirecte arbeidsvoorwaardenoverleg vindt op nationaal niveau plaats, in het – gisteren afgezette – SER-gebouw. Bijna dagelijks vergaderen vakcentrales, centrale werkgeversorganisaties, de overheid en vertegenwoordigers van pensioenfondsen hier over algemene sociaal-economische onderwerpen. In dit `overlegcircuit' wordt de basis gelegd voor loonafspraken en andere arbeidsvoorwaarden.

Met het drie weken lang opschorten van dit overleg wil de vakbeweging laten merken dat ze ,,onmisbaar'' is in Nederland.

Volgens de CNV zouden werknemers zonder hen individuele afspraken moeten maken met werkgevers.