Tennet legt leiding in de Randstad

Netbeheerder Tennet is begonnen met de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen de Maasvlakte en Beverwijk. Met de aanleg is 400 miljoen euro gemoeid. Dat meldde Tennet gisteren. Binnen acht jaar moet de bouw van de hoogspanningsleiding zijn afgerond. De nieuwe kabels zullen onder meer stroom leveren aan de kassen in het Westland en een toenemend aantal nieuwbouwwijken. De leidingen zullen ook stroom afvoeren van onder meer windmolenparken. Door de internationalisering van de elektriciteitsmarkt is er bovendien meer transportcapaciteit nodig.