Remigratiewet niet afgeschaft

Het kabinet ziet onder druk van de coalitie af van het afschaffen van de Remigratiewet. Oudere en zieke migranten kunnen blijven rekenen op steun bij terugkeer naar hun land van herkomst.

3