Plannen aanslag op Schiphol en Kamer

Justitie denkt dat terroristen onlangs plannen hebben gemaakt voor aanslagen op de Tweede Kamer, Schiphol, de kerncentrale Borssele, het ministerie van Defensie en AIVD-kantoor in Leidschendam.

Dat blijkt uit de nog vertrouwelijke dagvaarding van de 18-jarige Samir A., die eind juni door de Rotterdamse politie werd gearresteerd. De arrestatie was voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie aanleiding om op 9 juli een `terreuralarm' in Nederland af te kondigen dat nog steeds van kracht is. In de westelijke provincies en in Noord-Brabant worden `locaties' en `objecten' sindsdien extra in de gaten gehouden.

Samir A. wordt ervan verdacht tussen 1 januari en zijn arrestatie op 30 juni voorbereidingen te hebben getroffen voor het plegen van een bomaanslag. Die verdenking is onder meer gebaseerd op de vondst van een map met plattegronden van de gebouwen. Behalve de plattegronden zijn bij huiszoeking een geluiddemper, twee patroonhouders, een nachtkijker en een kogelwerend vest gevonden. Ook werden stoffen als ammoniak en zoutzuur aangetroffen en ,,een leeg flesje citroensap gevuld met stoffen en voorzien van groene bedrading (van kerstlampjes)'', kennelijk attributen om een bom mee te maken.

Voorzover bekend is Samir A. de enige verdachte in de zaak. Maar volgens de veiligheidsdienst AIVD, zo blijkt uit een vertrouwelijk ambtsbericht uit oktober, behoort hij tot een ,,netwerk'' van ,,jonge, radicale moslims'' dat door de dienst in de gaten wordt gehouden. Dat zou mogelijk verklaren waarom het terreuralarm ondanks de arrestatie van Samir nog steeds van kracht is. Justitie wil geen toelichting geven op de dagvaarding, die in bezit is van deze krant.

Op de vraag hoe serieus de plannen van Samir A. waren, antwoordt een woordvoerder van het openbaar ministerie: ,,Hij wordt er voor vervolgd.'' In welk stadium de voorbereidingen voor aanslagen zich bevonden, wil de woordvoerder niet zeggen. Op 23 september zal een eerste zitting plaatsvinden voor de Rotterdamse rechtbank.

De in 1986 uit Marokkaanse ouders geboren Samir A. is een bekende van justitie. Sinds een mislukte reis naar Tsjetsjenië in januari 2003 werd hij intensief gevolgd door de AIVD. In oktober vorig jaar werd Samir A. samen met vier medeverdachten in Nederland opgepakt omdat hij bezig zou zijn geweest met het voorbereiden van een bomaanslag. Na twee weken werden de vijf verdachten wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten.

Op 30 juni werd A. opnieuw opgepakt naar aanleiding van een gewapende roofoverval in Rotterdam. Huiszoeking bracht justitie er toe hem opnieuw te verdenken van de voorbereidingen van een aanslag.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat in een reactie weten dat er op dit moment meer objecten worden beveiligd dan het OM in de dagvaarding noemt. Hoeveel meer wil het departement niet zeggen.

    • Jaco Alberts
    • Steven Derix