NS maakt weer winst met reizigers

Het reizigersvervoer van de Nederlandse Spoorwegen maakt voor het eerst sinds 2000 weer winst. In het afgelopen halfjaar kwam het bedrijfsresultaat uit op 21 miljoen euro.

In dezelfde periode vorig jaar leed reizigersvervoer van NS nog 20 miljoen euro verlies. Dit maakte NS gisteren bekend. NS verwacht dat ook over heel 2004 het reizigersvervoer winst zal maken. Hieronder vallen zowel de grensoverschrijdende, als de buitenlandse en binnenlandse treindiensten.

NS wil de winst van reizigersvervoer op termijn uitbouwen naar 200 miljoen euro. ,,Dat is het minimale, willen we ook in de toekomst kunnen blijven investeren in nieuwe treinen'', aldus de NS.

Ook voor het gehele concern schreef NS zwarte cijfers: een bedrijfsresultaat van 56 miljoen over het eerste half jaar ten opzichte van 16 miljoen in dezelfde periode in 2003. Het nettoresultaat is met 47 miljoen hetzelfde gebleven.

Ook de omvang van het reizigersvervoer is voor het eerst sinds drie jaar weer toegenomen: van 6.865 miljoen reizigerskilometers in de eerste helft van 2003 naar 7.019 miljoen in de eerste helft van 2004. ,,De waardering van reizigers en de prestaties van NS naderen weer het niveau van begin 2000, het jaar voordat de prestaties van NS terugliepen'', zo zegt NS.

In het segment `reizigersvervoer' zijn de totale opbrengsten met 38 miljoen toegenomen. Daarvan is 32 miljoen toe te schrijven aan omzet die NS behaalde in Liverpool waar NS sinds 20 juli 2003 in joint venture treinen rijdt. NS krijgt zeer waarschijnlijk binnenkort ook de licentie om treinen in het noorden van Engeland te gaan rijden (Northern).

In de winst van 21 miljoen euro voor het reizigersvervoer zit nog een (gedeelte) van het verlies verdisconteerd van 14,6 miljoen euro voor de treindiensten van NS richting Frankrijk en Duitsland, zoals adviesbureau Berenschot dat verlies onlangs berekende in een niet openbaar gemaakt rapport. Dit zou impliceren dat het binnenlandse reizigersvervoer een aanzienlijke winst heeft behaald, het afgelopen half jaar, maar NS maakt niet bekend hoeveel deze winst bedraagt, evenmin als hoe groot de winst is die behaald is in Engeland. NS is niet verplicht deze gedetailleerde cijfers openbaar te maken en geeft geen commentaar.

NS zegt wel dat bij het binnenlands reizigersvervoer de totale opbrengsten met 5 procent zijn gestegen van 706 miljoen naar 741 miljoen, voornamelijk als gevolg van toename van de reizigersaantallen en de dubbele tariefsverhoging op respectievelijk 1 januari en 1 juli van dit jaar.

De opbrengsten van het segment `knooppuntontwikkeling en exploitatie', waaronder onder andere de horeca-omzet van NS valt, zijn gestegen naar 240 miljoen. De opbrengsten van het segment `bouw', waaronder vastgoed, groeiden tot 269 miljoen euro. Het gemiddeld aantal medewerkers steeg 23.105 in de eerste helft van dit jaar.