NAVO en Rusland: intenser samenwerken tegen terreur

De NAVO en Rusland hebben gisteren afgesproken intensiever samen te werken tegen het terrorisme na de jongste terreuracties in Rusland, zoals de gijzeling in Beslan. Dit gebeurde tijdens een speciale vergadering van de NAVO-Ruslandraad, die volgens NAVO-diplomaten was belegd ,,om solidariteit te tonen met de Russen'' wegens de recente aanvallen op twee vliegtuigen, de bomaanslag op een metrostation in Moskou en `Beslan'.

De vergadering, bedoeld ook om condoleances uit te spreken, begon met een minuut stilte. NAVO-secretaris-generaal De Hoop Scheffer, de Russische NAVO-ambassadeur Totski en de Tsjechische NAVO-ambassadeur Kovanda, de langst zittende permanente vertegenwoordiger, hielden korte toespraken. Volgens diplomaten was het ,,een geste aan de Russen'' en niet een moment om vragen te stellen over of kritiek te uiten op de Russische afhandeling van het gijzelingsdrama in Beslan, zoals Nederland en Frankrijk al hebben gedaan. ,,Wij weten niet wat er exact in Beslan is gebeurd, ook al was duidelijk dat er geen geolied crisisbeheersingscentrum was'', zegt een hoge NAVO-diplomaat.

In een verklaring spreekt de NAVO-Ruslandraad van ,,een barbaarse en geniepige aard van de terroristische dreiging, waarmee wij allen vandaag de dag geconfronteerd worden''. ,,Deze daden vormen een directe uitdaging voor onze gemeenschappelijke veiligheid en gedeelde democratische waarden'', zegt de verklaring die ,,solidariteit'' met het Russische volk uitspreekt.

De NAVO en Rusland beloven ,,hun gemeenschappelijke inspanningen'' tegen de terreurdreiging ,,te intensiveren'', door de opzet van een ,,actieplan'' met ,,praktische maatregelen''. Volgens diplomaten geven de recente aanslagen een ,,nieuwe stimulans'' aan ,,een actieplan dat al in ontwikkeling is'' voor de NAVO-Ruslandraad.

Concrete initiatieven voor intensievere antiterreursamenwerking komen mogelijk op de volgende bijeenkomst van de raad op 22 september ter sprake. ,,Niemand kent die nog. Eén van de nieuwe ideeën is meer algemene uitwisseling van vertrouwelijke inlichtingen'', zegt een hoge diplomaat. Nu wisselen NAVO en Rusland ,,meer specifiek op operaties gerichte informatie uit'', zoals voor de antiterreurpatrouilles van de NAVO op de Middellandse Zee, Operatie Active Endeavour, waaraan Rusland gaat meedoen.

Voorts werken de NAVO en Rusland samen bij het maken van dreigingsanalyses, beheer van het luchtruim en oefeningen. In juni hielden ze een gezamenlijke oefening in Kaliningrad om hun reacties te peilen op een nagebootste terreuraanval op een booreiland.

Meer samenwerking inzake intelligence is ,,heel moeilijk'', zegt men in de NAVO-top. De veelal bilateraal opererende inlichtingendiensten, met de Verenigde Staten ,,als spin in het web'', staan niet graag vertrouwelijke informatie af aan multilaterale organisaties zoals de NAVO, nog los van wettelijke obstakels. In hoeverre Rusland van zijn kant hiertoe bereid is en echt hulp van de NAVO wil, is evenmin duidelijk, zeggen diplomaten.

    • Robert van de Roer