LNV

In het artikel Kokkelvisserij onder strenge restricties (7 september, pagina 1) is sprake van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De letters in de naam van het ministerie van LNV staan sinds juni vorig jaar voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.