Intrekken wet is toch te duur

Het kabinet ziet onder druk van de coalitiepartijen af van het afschaffen van de Remigratiewet. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) trok gisteren een voorstel tot afschaffing van de wet in, nadat een Kamermeerderheid voor een motie daarover van de coalitiepartijen D66, CDA en VVD stemde.

Oudere en zieke migranten kunnen nu gebruik blijven maken van de wet om met financiële steun terug te keren naar hun land van herkomst. In het regeerakkoord hadden de coalitiepartijen afgesproken de Remigratiewet af te schaffen om te bezuinigen. Inmiddels is gebleken dat het afschaffen juist 40 miljoen euro extra kost, onder meer doordat de kosten voor uitkeringen en zorg hier hoger uitvallen dan bij remigratie.

Vorige week drong D66-fractieleider Dittrich om die reden, met steun van zijn collega's Verhagen (CDA) en Van Aartsen (VVD), er bij het kabinet op aan voorlopig af te zien van het afschaffen van de wet. Minister Verdonk hield toen om ideologische redenen vast aan de wet, ondanks de hogere kosten. Zij voerde aan het kabinet niet wil meebetalen aan de terugkeer van migranten die daar zelf voor kiezen.

Gisteren nam zij alsnog de argumenten van de fracties in de Kamer over. ,,Veertig miljoen extra, dat kan ik in deze tijden niet doen'', zei ze nadat zij het intrekken van de wet in de Kamer had afgelast. Verdonk verklaarde dat ze dit vorige week niet kon zeggen, omdat zij eerst met het kabinet wilde overleggen over deze afspraak in het regeerakkoord.

Bijna 4.500 mensen maken op dit moment gebruik van de regeling uit 1985. Nederland is het enige Europese land dat een remigratiewet heeft.