Friesland nu wel voor Waddengas

Het noorden is verdeeld over aardgaswinning in de Waddenzee. Het Groningse college van Gedeputeerde Staten, met uitzondering van de Groningse commissaris der Koningin Alders, blijft tegen, maar Friesland heeft zijn eerdere standpunt gewijzigd en is nu in meerderheid voor. Volgens GS van Groningen is er onvoldoende zekerheid dat de verwachte bodemdaling wordt gecompenseerd door natuurlijke zandaanvoer. Gedeputeerde Staten van Friesland, die dit voorjaar nog tegen waren, zijn in meerderheid voor winning ,,onder strikte voorwaarden''. Het waren de beide Friese CDA-gedeputeerden die van mening veranderden. Aanvullend onderzoek naar de bodemdaling wees volgens hen uit dat gaswinning mogelijk is zonder ,,significante schade aan het natuur''. Hetzelfde onderzoek overtuigt Groningen niet.