Drie grote kunstfondsen werken samen

De drie grootste particuliere cultuurfondsen van Nederland gaan samenwerken. Het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSB Fonds en de VandenEnde Foundation hebben met staatssecretaris Van der Laan (Cultuur) afgesproken dat er ,,structureel overleg'' komt over de besteding van subsidies en schenkingen.

De fondsen willen niet meer voor ,,onaangename verrassingen'' komen te staan, als er subsidie wordt ingetrokken bij kunstinstellingen die door hen worden gesteund.

De eerste gezamenlijke actie van de fondsen is een protestbrief aan de Amsterdamse wethouder Belliot tegen het advies van de Amsterdamse Kunstraad om de subsidie van het vier jaar geleden opgerichte fotografiemuseum Foam in te trekken. Foam ontvangt tot dusver echter ook steun van de drie particuliere fondsen voor extra activiteiten. ,,Wij vinden dat Foam het goed doet,'' zegt directeur Ryclef Rienstra van de VandenEnde Foundation. ,,Maar onze steun is weggegooid geld als het museum dicht zou moeten wegens een subsidiestop.''

Overigens lijkt Belliot intussen van plan te zijn Foam te blijven subsidiëren. Een soortgelijke situatie doet zich echter voor bij het Rozentheater in Amsterdam: ook daar dreigt intrekking van de gemeentelijke subsidie, terwijl de VandenEnde Foundation en de stichting Doen (van de Bankgiroloterij) daaraan eveneens meebetalen.

,,Natuurlijk is het niet de bedoeling dat we ons voortaan geheel laten leiden door het subsidiebeleid van de overheden,'' aldus Rienstra van de VandenEnde Foundation. ,,Het blijft onze eigen beslissing om bepaalde personen of instellingen al of niet te steunen. We kunnen nog steeds zeggen: als de overheid iets niets subsidieert, steunen wij het juist wel. Zo lang we van elkaar maar weten wat we doen.''

Op een symposium over cultuurmecenaat heeft staatssecretaris Van der Laan gistermiddag toegezegd dat er meer contact komt met de particuliere fondsen. ,,U hebt een terecht punt'', verklaarde ze, nadat Joop van den Ende het gebrek aan overleg aan de orde had gesteld. ,,Het is ook een kwestie van know how delen'', zei Van den Ende. ,,Wij kijken vanuit onze verschillende achtergronden soms heel anders naar een aanvraag dan de subsidiegevers.''