Compensatie voor niet-EU-studenten

Minister Van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking vreest dat bezuinigingen in het hoger onderwijs ten koste zullen gaan van armoedebestrijding en kennisontwikkeling in ontwikkelingslanden. Ze is bereid om uit haar eigen budget geld bij te leggen om eventuele negatieve gevolgen te compenseren. Van Ardenne heeft dit laten weten in reactie op een petitie van Wageningse studenten die ze maandag kreeg aangeboden. Het kabinet wil de bekostiging van studenten van buiten de Europese Unie stopzetten. Het collegegeld voor deze studenten zal hierdoor verder worden verhoogd, alleen briljante studenten maken kans op een beurs. Universiteiten met veel Chinese studenten, zoals Wageningen en de drie technische universiteiten, vrezen een sterke afname van het aantal bèta -en techniekstudenten.