Coalitiefracties hekelen soepeler Stabiliteitspact

De coalitiefracties in de Tweede Kamer zijn uiterst kritisch over voorstellen van de Europese Commissie voor aanpassingen van het Stabiliteits- en Groeipact. In een overleg met minister Zalm (Financiën, VVD) spraken Kamerleden van CDA, VVD en D66 zich gisteren uit tegen iedere versoepeling van de Europese begrotingsregels.

Het pact stelt regels aan de omvang van begrotingstekorten voor de lidstaten die de euro hebben ingevoerd. Het onderwerp komt dit weekeinde aan de orde op een informele bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën in Den Haag onder voorzitterschap van Zalm.

De Europese Commissie heeft afgelopen vrijdag voorgesteld om meer rekening te houden met specifieke omstandigheden bij de beoordeling van het begrotingsbeleid van eurolanden. Hierdoor zouden sancties tegen landen die de regels voor begrotingsdiscipline overschrijden, kunnen uitblijven en zouden landen meer ruimte krijgen voor langdurige begrotingstekorten.

Vorig jaar november bleek dat de Europese ministers van Financiën de regeringen van Frankrijk en Duitsland niet wilden houden aan naleving van het pact, ook al schonden beide landen al drie jaar de regels. Een uitspraak van het Europese Hof heeft de toen gevolgde procedure deze zomer nietig verklaard.

Kamerlid De Nerée (CDA) waarschuwde voor uitholling van het Stabiliteitspact, terwijl Blok (VVD) zei ongerust te zijn over de voorstellen tot flexibilisering en Bakker (D66) zei te vrezen dat er een einde komt aan regels waar de lidstaten elkaar aan kunnen houden. Alleen Crone (PvdA) toonde zich voorstander van de flexibilisering die de Commissie voorstelt, al heeft hij bedenkingen bij het wegvallen van strenge sancties.

Zalm probeerde de zorgen van de Kamerleden in perspectief te plaatsen. Vasthouden aan het strenge Nederlandse standpunt heeft volgens hem geen zin, omdat er geen meerderheid voor is te vinden in de raad van ministers van Financiën. Er zullen nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over de toepassing van het Stabiliteitspact en tegelijkertijd moet er overeenstemming komen over de aanpak van de begrotingstekorten in Frankrijk en Duitsland. Hij wees ook op voorstellen van de Commissie die tot verbetering in de werking van het Stabiliteitspact leiden.