Bundesbank tegen aanpassing Pact

De Bundesbank heeft felle kritiek geuit op het voornemen van de Europese Commissie om het Stabiliteitspact voor de euro te wijzigen. De voorstellen zouden het Pact eerder verzwakken dan versterken, aldus een gisteren uitgegeven verklaring. De Commissie wil lidstaten meer tijd gunnen om schulden te verlagen en overtreding van de 3-procentsnorm bij aanhoudende stagnatie toestaan. Minister van Financiën Gerrit Zalm zei in een reactie dat de ministers van Financiën in de EU over de toekomst van het Pact gaan en niet de bankiers.

21