Ziekteverzuim Nederland lager

Het ziekteverzuim van Nederlandse werknemers is vorig jaar gedaald tot 4,7 procent. In 2002 was het 5,3 procent. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Arbo-diensten vandaag bekendmaakten. Vrouwen, ouderen en laagbetaalden hebben een hoger verzuim dan gemiddeld. Ziekteverzuim neemt af naarmate mensen meer verdienen. Het verzuim onder gescheiden mensen ligt 1,7 maal hoger dan onder ongehuwden.