Wilders geen slachtoffer van het kiesstelsel 1

Bart Jan Spruyt, directeur van de Edmund Burke Stichting, wil het huidige stelsel van evenredige vertegenwoordiging vervangen door ,,een versie van het enkelvoudig meerderheidsstelsel''. Alleen in zo een stelsel hebben Kamerleden een eigen mandaat en ,,alleen dan kunnen zij hun constitutionele taken naar behoren uitvoeren en geleid door hun eigen verstand de uitvoerende macht kritisch controleren''. Alleen zo kunnen Kamerleden als Geert Wilders floreren (NRC Handelsblad, 1 september).

Spruyt vergist zich. Het huidige stelsel van evenredige vertegenwoordiging is niet schuldig aan het muilkorven van Geert Wilders, maar aan zijn verkiezing in 2003. Zonder het stelsel waarbij onbeduidende figuren ,,op de slippen van de lijsttrekker'' in de Tweede Kamer komen, zou Wilders waarschijnlijk nooit zijn gekozen: hij kreeg nog geen 5.000 stemmen – niet eens bij benadering het aantal dat nodig is om zelfstandig een zetel binnen te halen. Wilders is dus niet het slachtoffer van het huidige kiesstelsel. Het huidige kiesstelsel is schuldig aan Wilders.

    • Henk van der Kolk
    • Universiteit van Twente