VVD mist een warm kloppend hart

De afgelopen jaren is het imago van de VVD in belangrijke mate bepaald door de financiële degelijkheid van minister Gerrit Zalm. Financiële degelijkheid is een belangrijk goed, maar wel als zekerheid op de achtergrond.

Op basis van deze zekerheid kan een beleid worden bepaald en uitgevoerd waar mensen zich al dan niet in kunnen herkennen. Deze herkenbaarheid in het beleid heb ik altijd (te) goed moeten zoeken.

De afgelopen maanden is het imago van de VVD steeds vaker bepaald door `rechts' aandoende uitspraken van Tweede-Kamerlid Geert Wilders. Het klinkt flink, maar mij is niet duidelijk wat de motivatie achter zijn duidelijke uitspraken is.

Zo heeft hij inmiddels enkele keren verklaard dat Nederland in Irak moet blijven. Het is mij echter niet duidelijk of hij dit vond, omdat Nederland mee moet helpen om de buffer te vormen tussen het gros van de Iraakse bevolking en een kleine groep terroristen of omdat Nederland zich moet profileren als trouwe bondgenoot van de NAVO.

Ook is mij niet duidelijk of de ferme uitspraken van Wilders tegen het Europese lidmaatschap van Turkije zijn ingegeven door principiële problemen met de doodstraf of om zich te profileren tegenover de Turkse gemeenschap in Nederland.

Of het nu gaat om een wat saai aandoend imago van financiële degelijkheid of om een stoer imago van het spierballen-liberalisme van Geert Wilders is niet zo heel erg interessant. De werkgroep `Het sociale gezicht van de VVD' pleit ervoor om het beleid van de VVD af te stemmen op datgene waar politiek feitelijk om draait: mensen. In de kern genomen doen politici de hele dag niets anders dan er voor zorgen dat het voor mensen in de (Nederlandse) samenleving prettig toeven is. En dan zoeken we niet naar een kloppende boekhouding of naar iemand die zich op de borst klopt, maar naar een warm, kloppend hart.

De VVD staat (helaas) niet zo bekend als een partij waar de warmte vanaf straalt. Het is ook geen partij waar de solidariteit hoog in het vaandel staat.

Daarentegen is empathie, het meeleven met mensen, een maatpak dat de liberaal uitstekend past. Helaas zijn VVD'ers erg zuinig op dit pak en trekken ze het daarom weinig aan.

In al deze zuinigheid worden grote groepen mensen in het geheel buiten beschouwing gelaten. Mensen die er niet in slagen om vrouwe Fortuna aan de haren te vatten om zodoende een voorspoedig leven te leiden.

Soms moet je je inspannen om je eigen leven goed in te vullen; soms moet je je inspannen om een ander te helpen. Gelijkwaardigheid betekent dus ook dat je je inzet om mensen met een achterstand te helpen om gelijkwaardig te kunnen worden. Eigen verantwoordelijkheid betekent dus ook dat je oog hebt voor de noden van een ander. Sociale rechtvaardigheid betekent dus ook dat je helpt om de tegenslag van een ander te repareren.

De VVD laat hele groepen mensen in de kou staan. Mensen met tegenslag in hun leven. Empathie en liberalisme zijn een mooi koppel op weg naar een VVD met oog voor deze mensen. Dit inzicht moet voldoende zijn om het vertrek van Geert Wilders dubbel goed te maken.

Peter Lamberts is voorzitter van de werkgroep `Het sociale gezicht van de VVD' en voorzitter VVD Barneveld.

    • Peter Lamberts