Vroegpensioen inzet strijd van geldgiganten

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen kunnen volgend jaar al verwikkeld raken in een keiharde concurrentieslag met als inzet de gespaarde vroegpensioenen ten bedrage van tientallen miljarden euro.

Vrijdag beslist het kabinet officieel over de vraag wat met de gespaarde vroegpensioengelden moet gebeuren nu de verplichte regeling voor VUT en vroegpensioen fiscaal zoveel mogelijk wordt ontmoedigd. Het ministerie van Financiën studeert op de mogelijkheid dat werknemers hun opgetelde premies of wellicht hun gehele vroegpensioenrecht fiscaal gunstig mogen overhevelen naar een spaarpot in de levensloopregeling, die het kabinet gaat introduceren.

Daarmee komen de pensioenfondsen recht tegenover de commerciële banken en verzekeraars te staan. Banken en verzekeraars moeten in de visie van het kabinet de levensloopregeling gaan uitvoeren. De pensioenfondsen, die tot hun ongenoegen buiten de levensloopregeling blijven, maar wel de vroegpensioengelden beheren, willen liever dat werknemers hun vroegpensioenrechten bij hun gewone pensioenen optellen. De pensioenfondsen worden bestuurd door werknemers en werkgevers.

Individuele werknemers kunnen de levensloopregeling gaan gebruiken voor allerhande verlof- en studiemogelijkheden, maar ook om eerder met pensioen te gaan. Wanneer werknemers vroegpensioengeld mogen overhevelen naar een levensloopspaarpot, kan de nieuwe regeling een vliegende start maken.

De pensioenwereld reageerde gisteren furieus op de mogelijkheid dat werknemers hun vroegpensioenbedragen mogen opnemen. De pensioenfondsen die voor individuele ondernemeningen werken (OPF) noemen het een aanzet tot verbrassen. De pensioenfondsen van de bedrijfstakken (VB) noemen het plan politiek opportunisme, niet doordacht en schadelijk voor de beleggingen, waarmee de gewone pensioenrechten moeten worden gefinancierd.