Voorlichters móéten wel zelf interviewen

`Het leger voorlichtende mooipraters breidt zich net zo sterk uit als de pers moet inkrimpen.' Deze zin komt vormt de kern van mijn bezwaar tegen het artikel van Gerard van Westerloo in M, van 4 september. De zin komt voor rekening van de auteur en niet voor één van de geïnterviewden. Van Westerloo schetst een sombere verhouding tussen pers en bestuurders die ik gedeeltelijk herken. Daarvan krijgen voorlichters en communicatieadviseurs, zoals ik, gedeeltelijk de schuld in het artikel. Maar hoeveel voorlichters heeft hij hierover geraadpleegd? Hebben zij een vakethiek? Worstelen zij met hetzelfde spanningsveld dat hij schetst? Het geroemde wederhoor heeft Van Westerloo niet toegepast, geen enkele van míjn vakgenoten krijgt de kans om het door hem en zíjn vakgenoten geschetste beeld te voorzien van commentaar.

Ik en mijn collega's verdienen ons brood als communicatieadviseur, er is veel behoefte aan onze ondersteuning. Zowel de overheid als het bedrijfsleven haalt ons in huis; ik had graag willen uitleggen waarom.

Sinds enkele jaren werken wij voor de enige kerncentrale in ons land: `Borssele'. Toen wij daar begonnen, was het de normaalste zaak van de wereld dat tijdens de rechtszaak omtrent de sluiting van de centrale, Nederlandse kranten integraal de persberichten plaatsten die Greenpeace of de staat uitbrachten. Zonder zelfs de moeite te nemen om met de kerncentrale te bellen voor een wederhoor. Bij elke actie van Greenpeace kwam de vooraf geïnstrueerde pers braaf aan het handje van deze organisatie mee en zond 's avonds ook nog eens het door Greenpeace zelf gedraaide filmpje uit.

Het heeft ons twee jaar gekost om de kerncentrale de taal van de pers te leren spreken en tegelijk de pers te interesseren in de andere kant van het verhaal. Door gebrek aan communicatie heeft de Nederlandse bevolking jarenlang totaal eenzijdige informatie gekregen over kernenergie. De pers heeft dit nooit uit zichzelf gecorrigeerd. En nog steeds is er geen enkele journalist die aan staatssecretaris Van Geel heeft gevraagd om zijn uitspraken in de Eerste Kamer hard te maken dat uraniumwinning `smerig is' en Borssele daarom dicht moet. Omdat geen enkele journalist dit doet, gaat deze voorlichter Van Geel zelf maar interviewen.

    • Art de Vos
    • Zuid-West 3 Communicatie