Verdonk is schuldig aan een humanitair drama

Natuurlijk is het artikel in NRC Handelsblad van 31 augustus over de Nederlands-Iraanse familie die na jarenlang verblijf hier weer terug moet naar hun `schurkenstaat' schokkend. Pas als je je realiseert dat er nog tienduizenden van dergelijke gevallen zijn, wordt duidelijk wat hier dreigt te gebeuren. Een regelrecht humanitair drama, niet ver van ons bed in een ander werelddeel, maar in eigen land, opzettelijk veroorzaakt door een lid van het kabinet.

Een dergelijk on-Hollands gebeuren vraagt om het tegenovergestelde van een `poldermodel'-aanpak. De verantwoordelijke minister dient te worden benoemd zoals zij is een misdadiger tegen de mensheid. Haar partij, de VVD, degradeert zichzelf van een vereniging voor vrijheid en democratie tot het niveau van een van de kleine perverse rechts-extremistische groepjes die enkele jaren geleden voorkwamen. Geen enkel normaal mens zou aan dit `beleid' medewerking horen te verlenen.

    • D. van Goethem