Toetreding Turkije

Het artikel Bot wil geen nieuwe eisen aan Turkije (2 september, pagina 2) refereert aan het voorstel een overgangsfase van twee jaar te hanteren tussen een besluit tot onderhandeling over Turkijes toetreding tot de Europese Unie en de feitelijke onderhandelingen. Dit voorstel is niet van de Adviesraad voor Vrede en Veiligheid, maar van de Adviesraad Internationale Vraagstukken.