Premier: Europa negeert waarden

Europa betaalt momenteel de prijs voor het negeren van de gemeenschappelijke waarden die de landen op het continent binden. Dit zei minister-president Balkenende vanmorgen in Den Haag bij de opening van de eerste conferentie in een door hem geïnitieerde reeks over Europese waarden.

De premier noemde drie ontwikkelingen die Europa bedreigen. Allereerst is er sprake van toenemende onverschilligheid. Verder bestaat de toenemende neiging bij lidstaten het eigen economisch belang voorop te stellen, waardoor de Europese Unie alleen nog maar beschouwd wordt als een arena waar de strijd over dat belang wordt gevoerd. En ten slotte slaagt Europa er niet in de grote uitdagingen van vandaag en morgen gezamenlijk aan te pakken.

Balkenende noemde in dit verband de strijd tegen het terrorisme, een gemeenschappelijk beleid om langdurige economische groei te bereiken, het integreren van de grote groep nieuwe etnische minderheden en de strijd tegen armoede in de wereld.

De premier, tot eind dit jaar voorzitter van de Europese Unie, hield een krachtig pleidooi voor het uitdragen van de waarden die de burgers in Europa binden: vrijheid, gelijkheid, solidariteit en respect voor de rechten van de mens. ,,Wat is het nut van het opheffen van de grenzen in Europa als de grenzen tussen burgers blijven bestaan?'' vroeg hij. Volgens Balkenende is het debat over de gemeenschappelijke waarden extra urgent nu religieuze en culturele verschillen in Europa steeds scherper naar voren komen. Daarbij moet worden voorkomen dat de Europese cultuur boven die van anderen wordt gesteld. De opdracht dient te zijn dat Europa leert van zijn eigen verscheidenheid en wisselwerking met andere culturen. ,,Op die manier kan worden voorkomen dat Europa een krachteloze machine wordt die uiteindelijk knarsend tot stilstand komt'', aldus Balkenende.

In de Ridderzaal waren vanmorgen onder meer de Franse oud-president Valéry Giscard d'Estaing en de Amerikaanse socioloog Amitai Etzioni. Vanmiddag zou de koningin aanwezig zijn.

WWW.EU2004.NL toespraak Balkenende