Positief advies voor omroepen

Het Commissariaat voor de Media vindt dat omroepverenigingen De Nieuwe Omroep en MAX mogen toetreden tot het publieke bestel. Als staatssecretaris Van der Laan (Cultuur) dit advies overneemt, mogen de twee omroepverenigingen vanaf september 2005 uitzenden op radio en tv.

Van der Laan neemt uiterlijk 1 januari 2005 een besluit over toetreding. Ook de Raad voor Cultuur brengt hierover nog een advies uit. Uit een steekproef blijkt volgens het commissariaat dat beide omroepverenigingen voldoende leden (ten minste 50.000) hebben om toe te mogen treden tot het bestel. Ook vindt het commissariaat dat de programma's die Max en De Nieuwe Omroep (DNO) willen maken iets toevoegen aan het huidige programma-aanbod van de publieke omroep. Dat is een vereiste voor toetreding.

Omroepvereniging MAX richt zich op ouderen en heeft 66.155 leden. De Nieuwe Omroep focust op thema's als mensenrechten, milieu en mondiale verhoudingen en heeft 52.191 leden. DNO deed ook in 2000 al een gooi naar een vergunning. Maar toenmalig staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) vond de omroep onvoldoende vernieuwend. DNO had toen meer leden dan nu: 72.876.

Ook de bestaande omroepen krijgen een positief advies. Zij hebben allemaal voldoende leden, behalve jongerenomroep BNN. Voor die omroep geeft het commissariaat toch een positief advies af, onder het voorbehoud dat op tijd een wetsontwerp wordt aangenomen dat lagere ledentallen toestaat.