Overleg voor CAO ambtenaren zit vast

De onderhandelingen tussen minister Remkes (Binnenlandse Zaken) en de vakbonden over een CAO voor de 120.000 rijksambtenaren zijn gestrand. Dat bleek vanochtend nog voordat Remkes, die als minister de werkgever van de ambtenaren is, de onderhandelingen begon met het kenbaar maken van zijn inzet. Remkes zag nog wel ,,enige ruimte'', maar benadrukte dat de loonsverhoging die de bonden eisen onbespreekbaar is.

Het grootste deel van de maatregelen die Remkes voor 2004 en 2005 voorstelt, is het directe gevolg van kabinetsbesluiten over de sociale zekerheid. Zijn inzet in de onderhandelingen voor rijksambtenaren resulteert onder meer in een versobering van de Werkloosheidswet, een lagere loondoorbetaling in het tweede ziektejaar, en geen loonsverhoging voor de komende twee jaar. ,,Als het kabinet van de samenleving vraagt om op nul te gaan zitten en wij zouden dat niet doen, zitten we niet op één lijn'', zei de minister over zijn inzet bij de onderhandelingen.

De ambtenarenbonden vinden dat Remkes zijn dubbele positie, als werkgever van ambtenaren én lid van het kabinet, op een verkeerde manier gebruikt. De minister ,,voert blind het kabinetsbeleid uit'', meent Wendt, een van onderhandelaars namens de ambtenaren. ,,Hij gaat heel weinig in op specifieke problemen''. Zo zijn er ambtenaren die zo specifiek zijn opgeleid dat ze in grote problemen komen als hun functies worden afgeschaft.