Netelenbos noemt Van Wijnbergen rancuneus

Oud-minister Tineke Netelenbos (Verkeer, PvdA) heeft gisteren in het televisieprogramma Nova afstand genomen van aantijgingen van oud-topambtenaar Sweder van Wijnbergen dat zij de Tweede Kamer heeft misleid inzake de kosten van de Betuweroute. Netelenbos bestempelde de uitlatingen van Van Wijnbergen als ,,volstrekt rancuneus''.

Van Wijnbergen zei gisteren bij de verhoren van de commissie-Duivesteijn, die onderzoek doet naar de kostenoverschrijdingen bij de aanleg van grote infrastructurele projecten als de Betuweroute en HSL, dat Netelenbos de Kamer verkeerd heeft ingelicht over de kosten van de Betuweroute.

Daarbij zou volgens Van Wijnbergen sprake zijn geweest van ,,een poging tot misleiding''. Netelenbos hield volgens Van Wijnbergen ten onrechte vast aan het aanleggen van de Betuweroute, terwijl onder meer onderzoeken van het Centraal Planbureau kritisch waren over de aanleg van de lijn.

Netelenbos ontkent dat nu en zegt dat de commissie tot nu toe ,,niets nieuws heeft opgeleverd''. Het aanleggen van de Betuweroute had volgens haar ook te maken met internationale afspraken.

Netelenbos wilde vanmorgen geen verdere toelichting geven op haar uitlatingen. ,,Ik word zelf over anderhalve week gehoord'', aldus de oud-bewindsvrouw.