Huygensprijs voor Willem G. van Maanen

De jaarlijkse Constantijn Huygensprijs is toegekend aan de 83-jarige schrijver Willem G. van Maanen voor zijn gehele oeuvre. Hij ontvangt een bedrag van negenduizend euro.

De Jan Campertstichting, die de prijs uitreikt, hoopt ,,dat deze bekroning ertoe bijdraagt dat Willem G. van Maanen door een ruimer publiek dan nu het geval is, gelezen wordt''.

Willem Gustaaf van Maanen, die in 1920 in Kampen geboren werd, debuteerde in 1953 met Droom is `t leven en ontving belangrijke prijzen voor De onrustzaaier (1954), De dierenhater (1960) en Het nichtje van Mozart (1983). Toch bereikte hij met zijn door Vestdijk en Kafka beïnvloede werk nooit een groot publiek; zelfs niet niet toen anderhalf jaar geleden zijn verzamelde verhalen onder grote kritische bijval werden uitgegeven.

In een interview met deze krant, tien jaar geleden, noemde Van Maanen zijn verhalen `met een ijzeren pen geschreven'. ,,In de bijbel worden gruwelijke feiten vaak in drie regels beschreven'', voegde hij daaraan toe. ,,Daar kun je iets van leren. Hoe gruwelijker het is, hoe korter je het moet beschrijven, anders verliest het aan kracht.''

Het belangrijkste thema van Van Maanen, die in de jaren veertig in het verzet heeft gezeten, is de Tweede Wereldoorlog. ,,In de Nederlandse literatuur is eigenlijk nooit goed beschreven hoe een gewoon mens de oorlog doorkroop'', zei Van Maanen in 1994. ,,Hermans heeft dat wel een beetje gedaan, dat is eigenlijk de enige.''

De Jan Campertstichting kende ook drie andere prijzen toe. Arnon Grunberg krijgt de F. Bordewijkprijs voor verhalend proza voor zijn roman De asielzoeker, die werd gepasseerd voor de Libris Literatuur Prijs maar nu wel op de shortlist voor de AKO-prijs staat. Mustafa Stitou ontvangt de Jan Campertprijs voor zijn dichtbundel Varkensroze ansichten, die in mei met de VSB-prijs werd bekroond. En de tweejaarlijkse J. Greshoffprijs voor essayistiek gaat naar Frank Westerman voor Ingenieurs van de Russische ziel, volgens de jury ,,een meeslepende, van een grote persoonlijke betrokkenheid getuigende studie over de taak van de schrijvers in de stalinistische Sovjetunie''.

Stitou, Grunberg en Westerman ontvangen ieder een bedrag van 4500 euro. De prijzen zullen op 17 december worden uitgereikt in Den Haag.