Houthandel boos op Staatsbosbeheer

De verenigde houthandelaren in Nederland beschuldigen Staatsbosbeheer van concurrentievervalsing. De handelaren vragen de Tweede Kamer een einde te maken aan het inkopen van hout door Staatsbosbeheer van particuliere boseigenaren, aan het inkopen van resthout bij houtzagerijen en aan het aankopen van hout in het buitenland, in het bijzonder in Duitsland. Bij deze activiteiten is volgens de houthandelaren sprake van ,,oneerlijke concurrentie'', zo stelt voorzitter Kees Boon van de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH).

Staatsbosbeheer werd in 1998 verzelfstandigd en begeeft zich sinds een jaar of drie als houthandelaar op de markt. De voormalige overheidsdienst levert grotere volumes hout aan de houtverwerkende industrie dan voorheen. De houthandelaren zien door de komst van een `grote speler' als Staatsbosbeheer hun omzetten dalen. Volgens de vereniging zijn er ,,enkele bedrijven'' over de kop gegaan. Er is volgens de houtbranche sprake van oneerlijke concurrentie, omdat Staatsbosbeheer geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen en bovendien geen inkoopkosten hoeft te maken, omdat het meeste hout uit eigen bossen komt.

Tot enkele jaren geleden liet Staatsbosbeheer het hout uit de eigen bossen door houtbedrijven oogsten. Staatsbosbeheer doet dat nu zelf. De houthandelaren stellen dat zij een betere prijs voor het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer kunnen betalen dan de organisatie nu zegt te krijgen. Die extra winst, ,,30 tot 40 procent meer'', kan dan weer ten goede komen aan natuurbeheer, stelt AVIH-voorzitter Boon.

Minister Veerman (LNV) schreef onlangs in een brief aan de Tweede Kamer dat Staatsbosbeheer de laatste vijf jaar gemiddeld ongeveer 20.000 kubieke meter hout per jaar bij derden of in het buitenland heeft ingekocht. De totale hoeveelheid hout die jaarlijks gemiddeld geoogst en verkocht wordt op de eigen terreinen bedraagt 310.000 kubieke meter, aldus de minister.

De Tweede Kamer spreekt einde deze maand over het verloop van de verzelfstandiging van Staatsbosbeheer, waarover onlangs een rapport is verschenen van de commissie-Schmitz.