`Grens aantal vredesmissies is nu bereikt'

Een meerderheid in de Tweede Kamer meent dat ,,het plafond in zicht is'' van het aantal militairen dat Nederland naar het buitenland kan zenden. Minister Kamp (Defensie) is het hier niet mee eens.

Dat bleek gisteren bij een overleg tussen de Kamer met de ministers Kamp (VVD) en Bot (Buitenlandse Zaken, CDA) over het sturen van meer mensen en materieel naar Afghanistan. De Kamer ging hier wel mee akkoord.

Kamp wees de Kamer op de ambitie van Defensie om maximaal 3.000 man deel te laten nemen aan operaties in het buitenland. Met 2.300 militairen in Irak, Afghanistan en Bosnië is die grens nog niet bereikt, meent Kamp.

De fracties van CDA en VVD noemden de Nederlandse inbreng in Afghanistan echter ,,buitenproportioneel groot'', en hekelden de terughoudendheid van andere NAVO-lidstaten om troepen naar dat land te sturen.

VVD'er Szabo wil ,,voorkomen dat andere landen geen troepen leveren aan NAVO-missies omdat Nederland toch altijd wel ja zegt''. Het Kamerlid Ormel (CDA) vindt dat minister Kamp (Defensie) te makkelijk Nederlandse troepen naar het buitenland stuurt.

Kamp wees de Kamer er op dat minister Bot (Buitenlandse Zaken) het initiatief neemt voor Nederlandse deelnames aan operaties en dat hij als minister van Defensie slechts verantwoordelijk is voor de uitvoering hiervan. Volgens minister Bot is, gerekend naar het aantal militairen, de Nederlandse bijdrage in Afghanistan 4 tot 5 procent van het geheel. ,,U doet bijna alsof Nederland 50 procent bijdraagt en er verder nog een paar sukkels zijn die niet mee willen doen'', zei Bot tegen de Kamer.

De Tweede Kamer stemde gisteren in met het zenden van zes F16-gevechtsvliegtuigen, een tankvliegtuig naar Kirgizië, voor operaties boven Afghaans grondgebied. Ook gaat er een fregat van de marine naar de regio, dat waarschijnlijk zal opereren rond het Arabisch schiereiland. Eerder al was besloten om de in de Afghaanse hoofdstad Kabul gestationeerde Apache-helikopters tot eind maart zullen blijven. De vliegtuigen en helikopters moeten bijdragen aan een goed verloop van de presidentsverkiezingen in oktober. De angst bestaat dat Afghaanse krijgsheren de verkiezingen zullen verstoren of de uitslag niet accepteren. In het geval van een aanval kunnen de F-16's worden ingezet om deze af te weren. Kamp: ,,De F-16's worden vooral ingezet als pressiemiddel, om grote onlusten te voorkomen.''