Gepensioneerden ECN naar rechter

De gepensioneerden van onderzoekscentrum ECN in Petten zijn naar de rechter gestapt om de prijscompensatie op hun pensioenen te krijgen. ECN, dat zijn pensioenregeling laat uitvoeren door verzekeraar Achmea, zegt geen geld te hebben om de prijscompensatie over 2003 en 2004 te betalen.

Vanmiddag dient de zaak bij de rechtbank in Alkmaar. Het kort geding is de derde rechtszaak om prijscompensatie bij pensioenen (indexatie) in zes maanden. Gepensioneerden van zuivelfabrikant Campina wonnen in april een rechtszaak hierover, terwijl gepensioneerden van kopieermachinefabrikant Océ in juni een kort geding verloren.

Bij ECN draait het om de vraag wat het bedrijf heeft gedaan met de opbrengsten van een apart beleggingsdepot dat begin 2000 nog ruim 27 miljoen euro zou hebben bedragen. Uit de opbrengsten van deze beleggingen zou de indexatie gegarandeerd worden, zeggen de gepensioneerden in de dagvaarding voor het geding. De rechtszaak wordt gevoerd door de vereniging van oud-ECN-medewerkers, Omen genaamd.

Over de indexatie van nul procent loopt al een zogeheten bodemprocedure van twee medewerkers van ECN, die gevoerd wordt door Abvakabo FNV.

Het aparte beleggingsdepot leverde in de jaren negentig kennelijk zoveel rendement op, opperen de gepensioneerden, dat ECN niet alleen hun indexatie kon betalen, maar ook zijn eigen pensioenkosten als werkgever kon verlagen. In zijn dagvaarding suggereert advocaat M. Rensen van de gepensioneerden dat de opbrengst van het effectendepot na 2000 in een algemene reserve bij de pensioenverzekeraar is gestort en dat vervolgens ,,onverantwoorde beleggingsrisico's'' zijn genomen. ECN wil volgens hem geen opheldering geven over het beleggingsdepot.

    • Menno Tamminga