Europees geld voor natuurbehoud

Vijf Nederlandse organisaties hebben ruim 5 miljoen euro aan Europese co-financiering binnengehaald voor natuurprojecten. Hiermee is Nederland een van de beter bedeelde landen van het LIFE Nature-programma van de Europese Unie. Dit heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gisteren bekendgemaakt. Het gaat om projecten van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, DLG, It Fryske Gea en de Radboud Universiteit Nijmegen. Het LIFE Nature-programma heeft als doel het behoud en herstel van de beschermde natuurgebieden in de hele EU.