Donner akkoord met uitlevering PKK-kopstuk

Minister Donner van Justitie staat de uitlevering van het Turkse PKK-kopstuk aan Turkije toe. Donner heeft daartoe besloten nadat hij van de Turkse autoriteiten de nadrukkelijke garantie heeft gekregen dat zij een eerlijk proces zal krijgen en een behandeling die overeenstemt met internationale verdragen. In mei oordeelde de Hoge Raad al dat Kesbir kan worden uitgeleverd aan Turkije. Turkije beschouwt Kesbir als bestuurslid van de Koerdische organisatie PKK, verantwoordelijk voor gewapende aanslagen op burgers en militairen. Dat zijn volgens de Hoge Raad ook in Nederland strafbare feiten en vormen de basis waarop kan worden uitgeleverd.