Corporatie wil wel wietteler uitzetten

Woningcorporatie SWS gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Eindhovense kantonrechter die oordeelde dat de corporatie een huurder die in zijn huis een hennepkwekerij had niet uit zijn woning mag zetten. De kantonrechter stelde eind vorige maand dat de huurder van SWS geen gevaren en overlast veroorzaakte voor zijn omgeving, omdat zijn hennepkwekerij keurig in orde was. De kantonrechter zei dat de huurder ,,een centje bijverdiende'', hetgeen niet tot uitzetting mag leiden.

Advocaat I. Mol van woningcorporatie SWS zegt ,,alle vertrouwen'' te hebben dat het gerechtshof in Den Bosch de corporatie in hoger beroep in het gelijk zal stellen. Ze wijst op een arrest dat het Bossche hof 11 november vorig jaar wees: een vrouw die een hennepkwekerij in haar huurhuis had, mocht door haar corporatie worden uitgezet.

,,Het hof oordeelde dat ze willens en wetens de risico's aanvaardde die met een hennepkwekerij gepaard gaan'', aldus Mol. ,,Die risico's zijn onder meer schade aan het pand en gevaarzetting, waarbij het hof brand en wateroverlast noemde. Het huurcontract mocht worden ontbonden, óók omdat er sprake was van een commerciële teelt.'' Het advocatenbureau van Mol heeft in Eindhoven en Helmond in totaal ,,vijftig à zestig'' rechtszaken gewonnen namens corporaties die huurders uit hun huizen zetten wegens het telen van wiet.

Aedes, de overkoepelende vereniging van woningcorporaties, heeft er vertrouwen in dat het Bossche hof SWS in het gelijk stelt. Voorzitter W. van Leeuwen van Aedes zegt dat een woning er niet voor is om wiet in te telen, ,,zeker niet bedrijfsmatig. Dat geeft altijd overlast en we zullen daar huurders altijd op blijven aanspreken.''

Aedes wijst er op dat de kantonrechter afwijkt van de stroom van gerechtelijke uitspraken die al jaren het strikte uitzetbeleid van corporaties steunt.

Bovendien verwijt Aedes de rechter te weinig zicht op de maatschappelijke realiteit. ,,Huurders besluiten tegenwoordig zelf om de wietteelt te stoppen, naar aanleiding van de aanpak van corporaties. Laten zij zich niet aangemoedigd zien door de uitspraak van een rechter uit Eindhoven'', aldus Van Leeuwen.

Corporaties hebben vorig jaar 470 overlastgevende huurders hun huis uitgezet, 9,6 procent meer dan in 2002, zo bleek in juni uit een enquête van Aedes. Belangrijkste redenen: gedragsproblemen, lawaai, het houden van een hennepkwekerij en drugsoverlast.