`Wet boekenprijs wordt probleem EU'

Minister Brinkhorst van Economische Zaken raadt de Tweede Kamer aan een belangrijk artikel uit de wet over de vaste boekenprijs te schrappen. Hij vreest dat anders in de toekomst als gevolg van juridische procedures de hele wet ,,buiten toepassing'' wordt gelaten.

De wet is aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog bekrachtigd worden door de Eerste Kamer. D66-fractieleider Dittrich, die de initiatiefwet verdedigde in de Tweede Kamer, is niet van plan de wet nu aan te passen, zei hij zondag in een reactie.

De wet moet waarborgen dat Nederland gewoon kan doorgaan met het systeem van vaste boekenprijzen zoals dat al jaren bestaat. Zonder zo'n wettelijke basis is het in strijd met regels van de Europese Unie over economische mededinging. De wet moet volgend jaar van kracht zijn.

Brinkhorst dringt in een brief aan de Tweede Kamer aan op het schrappen van een artikel dat moet voorkomen dat de vaste boekenprijs wordt ontdoken door import uit België. Dittrich, die de wet samen met zijn collega's Halsema (GroenLinks) en Van Nieuwenhoven (PvdA) indiende, deelt de vrees van Brinkhorst niet. Volgens hem is de wet juist op het punt van de import van boeken uitvoerig tegen het licht gehouden van de Europese regels.

In de Tweede Kamer stemde alleen de VVD tegen het wetsvoorstel over de vaste boekenprijs. Dittrich verwacht dat ook in de Eerste Kamer een meerderheid ermee akkoord zal gaan.