Veel bezoek bij Oude Muziek

Het 23ste Holland Festival Oude Muziek in Utrecht, dat zondag werd afgesloten, trok dit jaar 47.500 bezoekers. Dat zijn er wat minder dan vorig jaar, maar het aantal concerten was ook wat kleiner. De gemiddelde zaalbezetting was met 85 procent even hoog als in 2003. Het thema van het volgende festival, van 26 augustus tot en met 4 september 2005, wordt `polyfonie' - meerstemmigheid. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan Jacob Obrecht, overleden in 1505 in Ferrara, en de Engelse componist Thomas Tallis, die vermoedelijk in hetzelfde jaar werd geboren. Obrecht, waarschijnlijk geboren in Bergen op Zoom in 1450, was van 1476 tot 1478 twee jaar zangleraar in Utrecht en telde daar Erasmus onder zijn koorknapen.