Van Rooy in top hoger onderwijs

Yvonne van Rooy, collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht, is volgens betrokkenen de invloedrijkste figuur in het hoger onderwijs. Onderwijsminister Maria van der Hoeven, vorig jaar nummer 1, is gezakt naar een derde plaats. Op nummer 2 staat Frans Leijnse, scheidend voorzitter van de HBO-raad, de koepel van de hogescholen. Dit blijkt uit de ScienceGuide Top 10.