Sociale partners voor pensioencode

Vakbond FNV en werkgeversvereniging VNO-NCW, twee van de belangrijkste beslissers in de pensioenwereld, willen over drie jaar een werkbare gedragscode hebben voor beter bestuur en professioneel toezicht op de pensioenfondsen.

Woordvoerders van FNV en VNO-NCW reageren daarmee op een rapport dat twee externe adviseurs van minister De Geus van Sociale Zaken vanmiddag zullen aanbieden over het bestuur van pensioenfondsen. De Geus stuurt het rapport zonder eigen standpunt naar de Stichting van de Arbeid, weten bronnen rond de minister. In de Stichting overleggen werkgevers en werknemers over het sociaal-economische beleid.

Werkgevers en werknemers domineren de besturen van de bedrijfstakpensioenfondsen, de grootste categorie fondsen in de pensioenwereld. De Nederlandse pensioenfondsen beheren samen meer dan 500 miljard euro pensioengeld. De koersval op de beurzen en te lage premies hebben in 2002 tot een pensioencrisis geleid, met premieverhogingen en versoberde regelingen.

De Geus zette in juni druk op de ketel, toen hij de pensioenwereld met maatregelen dreigde als zij geen werk zouden maken van een gedragscode. Zo'n code bestaat nu niet.

De twee adviseurs van De Geus, S. Schuit (advocatenkantoor Allen & Overy) en J. Wintermans (adviesbureau Boer en Croon) hameren op vergaander interne controle door commissarissen of anderen op het gevoerde beleid van pensioenfondsen, maar zij komen niet met een panklare code. Onder een ,,paraplucode'' zou wel de hele, geschakeerde pensioenwereld (meer dan 800, grote en kleine fondsen) moeten komen.

De ruimte is nodig om de sociale partners voor het advies te winnen, zo wordt duidelijk uit commentaren van betrokkenen. ,,Het gaat om heldere principes, met de erkenning dat je die langs verschillende wegen kunt realiseren'', zegt G. Verheij, secretaris pensioenen van VNO-NCW en voorzitter van de pensioencommissie van de Stichting van de Arbeid. Verheij tekent aan dat hij wel een concept van het rapport heeft gelezen, maar nog niet de definitieve versie.

Ook P. Gortzak, die in het FNV-bestuur pensioenzaken doet, wil een ruime gedragscode. ,,Laat duizend bloemen bloeien. Een code is goed, maar wel maatwerk, en wat ons stoort is dat niets wordt gedaan voor 1,7 miljoen werknemers bij regelingen van verzekeraars.''

    • Menno Tamminga