Media vol kritiek op Moskou

In de Russische media is na het bloedbad van Beslan, vrijdag, een golf van kritiek over de Russische overheid uitgestort. De autoriteiten in Beslan waren onvoorbereid op het geweld, ambulances en artsen en andere hulpverleners ontbraken, zodat de inwoners gewonden zelf naar ziekenhuizen moesten brengen, verklaringen over wat er gebeurde bleven urenlang uit, de media konden hun werk niet doen en de staatsmedia lieten het volledig afweten. ,,Een nationale schande'', zo oordeelde een krant.

Sommige kranten verwijten de overheid de buitenwereld dagenlang voor de gek te hebben gehouden en niet serieus te hebben onderhandeld met de gijzelnemers. Volgens het blad Gazeta.Ru zijn de eisen van de schoolbezetters ,,genegeerd''. Ze eisten hoge onderhandelaars, maar die kwamen niet. Het blad citeert gijzelaars die zeggen dat de schoolbezetters dagenlang hebben geprobeerd telefonisch contact te leggen met de regering van Noord-Ossetië. ,,Niemand wilde hen te woord staan. Zij hebben geconcludeerd dat ze voor de gek werden gehouden,'', zo vertelde ze. De autoriteiten hebben twee dagen lang volgehouden dat de bezetters geen enkele concrete eis hadden. Pas vrijdagochtend kwamen ze met de lezing dat de terroristen ,,de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië'' hadden geëist. Volgens de gijzelaars was dat niet waar: vanaf het begin was er maar één eis: het vertrek van de Russische troepen uit Tsjetsjenië.

De autoriteiten, aldus de krant Sovjetskaja Rossija, hebben ,,eens te meer aangetoond niet in staat te zijn te organiseren en te plannen wat moet worden georganiseerd en gepland''. Het aantal gijzelaars is twee dagen lang veel te laag aangegeven: 365 in plaats van rond twaalfhonderd. Volgens de krant Kommersant hadden de journalisten van de staatsmedia in Beslan de strikte opdracht het aantal slachtoffers niet te melden voordat de cijfers officieel waren. De staatstelevisie mocht de beelden die ze wilde uitzenden, niet uitzenden en mochten geen commentaren van Russische media doorgeven. De Izvestija oordeelde dat ,,als de autoriteiten iets hebben geleerd van [de gijzelingsactie in een Moskous theater, eind 2002], dan is het hoe te verhinderen dat media hun werk doen.'' Terwijl CNN en BBC World directe beelden leverden van de dramatische gebeurtenissen in Beslan, zonden Russische staatszenders een film en een avonturenprogramma uit. Bovendien werd er nog lang nadat de dramatische ontknoping was begonnen, geen enkele mededeling gedaan.

De minister van Binnenlandse Zaken van Noord-Ossetië heeft zaterdag zijn ontslag aangeboden. ,,Ik heb noch als officier, noch als gentleman nog het recht om deze functie te bekleden. Het ontslag is overigens niet aanvaard. President Aleksandr Dzazochov van Noord-Ossetië bood zijn excuses aan voor ,,het falen bij de bescherming van kinderen, onderwijzers en ouders''.