Journalisten hebben een eigen wereldbeeld

G. van Westerloo gaat in zijn uiterst leesbare artikel over de relatie tussen pers en politiek (M, 4 september) voorbij aan het belangrijkste. Dat de overheid zich een aantal jaren niet belaagd voelde en nu wel heeft minder te maken met een veranderde journalistiek, maar meer met een verandering van kabinet.

De journalistiek deelde met de vorige kabinetten een `gewenst wereldbeeld' waarover zij, natuurlijk, met goedkeuring van deze kabinetten schreven. Dit gewenste wereldbeeld bleek echter in de loop der jaren niet gebaseerd te zijn op de werkelijkheid.

De meeste Nederlanders hebben dat na de vele parlementaire enquêtes en de verhalen over bijverdiensten van nieuwslezers al wel in de gaten, maar de journalistiek zelf nog steeds niet.

Deze vastgeroeste cultuur, die niets met journalistiek te maken heeft, is blijven bestaan terwijl het kabinet dat druk doende is het puin van voorgaande kabinetten te ruimen deze issues juist aansnijdt.

Logisch dat deze overheid telkens wordt aangevallen; zij snijdt onderwerpen aan en komt met oplossongen die niet passen in dit `gewenste' wereldbeeld. Het meest trieste is dat wij die `gewenste wereldbeelden' na al die tijd nog steeds `progressief' noemen, terwijl degenen die de problemen aan het oplossen zijn juist `conservatief' zijn.

    • Arnold Jansen