Drankprobleem

Kledingzaken in en om de PC Hooftstraat schudden het hoofd over zoveel pietluttigheid. ,,Verveling'', vermoedt verkoper Maarten Zeeman van de Society Shop als drijfveer van het Amsterdamse stadsdeel Oud-Zuid om kledingzaken in de dure winkelstraat er per brief op te wijzen dat zij klanten geen alcohol mogen aanbieden. Achterin de winkel staat een tafeltje met enkele flessen wijn en lege glazen. Af en toe wordt een klant een glaasje gepresenteerd. Een onschuldige attentie.

Het stadsdeel heeft onlangs Oger en Suit Supply aangeschreven. Deze kledingzaken is erop gewezen dat zij handelen in strijd met de Drank- en Horecawet. Ook Louis Vuitton en de Society Shop worden in de gaten gehouden. Je kunt dat pietluttig vinden, zegt woordvoerder Martien Maten van het stadsdeel. ,,Wij worden ineens in de positie van het betuttelende stadsdeeltje gedreven.'' Anderzijds krijgt het stadsdeel ,,klachten'' van horecaondernemers die zeggen dat, waar zij aan allerlei regeltjes moeten voldoen, kledingzaken hun gang gaan.

Oger is ontstemd en beschouwt het schenken van wijn of champagne als een ,,service'' waarmee de beeldbepalende zaak in de PC Hooftstraat zich in economisch matige tijden probeert te onderscheiden van de rest. ,,Wij vermaken de kleding, brengen die thuis, hangen die in de kast en als het moet zorgen we dat er een kast komt'', vertelt woordvoerder Sander Lusink. En bij een goede service hoort ook een glaasje. Zoals internationaal gebruikelijk is, en zoals de gemeenteraad zelf ook wel eens een borrel organiseert.

De reden dat van alle schenkende winkels alleen Oger en Suit Supply een brief hebben gekregen, moet worden verklaard uit het feit dat deze bedrijven het aanbieden van drank uitdragen. ,,Ze maken er reclame voor'', zegt Martien Maten van het stadsdeel. Inderdaad, erkent Oger, wij nodigen onze belangrijke klanten wel eens uit voor een `meet and measure' middag waarop topkleermakers uit Italië hun de maat nemen. Een ,,kippenvelmoment'' voor de klant. Als de mensen tijdens dit feestelijke samenzijn op hun beurt wachten, krijgen ze bijvoorbeeld een cocktail aangeboden. Suit Supply is klanten van dienst door een pak na aanschaf onmiddellijk door een nijvere kleermaker passend te laten maken. In een loungeachtige tuin wachten de klanten met koffie, water, bier of rosé. ,,Het is niet zo dat mensen het pand lazarus verlaten'', zegt woordvoerder Dennis Moolenburgh, financieel directeur van Suit Supply. De ijskast is inmiddels gesloten.

Juristen twisten over de vraag of voor het gratis aanbieden van alcohol een vergunning nodig is. Het stadsdeel redeneert dat het aanbieden van drankjes tot de bedrijfsvoering behoort. ,,Men moet die flessen wijn inkopen'', zegt Maten. Zelf krijgt de woordvoerder ook wel eens een biertje van zijn kapper. ,,Maar dat is iets anders, want die ken ik goed.'' Dit argument slaat bij de winkeliers niet aan. Zij beschouwen hun klanten immers óók als vrienden. ,,Het is een vriendendienst.'' En daar is geen vergunning voor nodig.

    • Arjen Schreuder