Donner: politie krijgt geen `pluk-ze-eenheid'

Minister Donner van Justitie wijst de instelling van een `financiële politie-eenheid' van de hand om op grotere schaal crimineel geld terug te vorderen. Donner schrijft dit in reactie op een in maart gepubliceerd rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over de Pluk-ze-wetgeving die ontneming van crimineel geld mogelijk maakt. Het blijkt dat financieel rechercheren in strafrechtelijk onderzoek onvoldoende prioriteit krijgt. Het verloop van financiële rechercheurs is hoog, vooral naar het bedrijfsleven. Daarnaast wordt in strafrechtelijk onderzoek vaak te laat om financiële expertise gevraagd. Toch kiest Donner niet voor speciale financiële politie. Per zaak moet zowel het hoofddelict als de mogelijkheid van ontneming onderzocht worden, aldus Donner.