Al-Jazira blijft dicht in Irak

Het Iraakse interim-bewind heeft zaterdag besloten het bureau van de Arabische televisiezender Al-Jazira in Bagdad voor onbepaalde tijd dicht te houden. De correspondenten van Al-Jazira mochten al een maand niet meer werken omdat de satellietzender in zijn berichtgeving over Irak zou aanzetten tot geweld. Volgens de Iraakse autoriteiten had Al-Jazira nagelaten een verklaring te verschaffen over de toon van zijn uitzendingen, waarom de regering had gevraagd, en bovendien het verbod niet nageleefd. De verlenging van de sluiting is, aldus de autoriteiten, ,,gebaseerd op dit gebrek aan respect voor een officiële regeringsorder''.

Al-Jazira en internationale journalistenorganisaties zoals Reporters zonder Grenzen reageerden verontwaardigd. Volgens Al-Jazira is de maatregel in strijd met beloften van de Iraakse autoriteiten de persvrijheid te garanderen. Een woordvoerder zei de uitgezonden beelden uit Irak afkomstig zijn van nieuws- en filmagentschappen.

Al-Jazira, en in mindere mate ook de zender Al-Arabiya, hebben al langere tijd problemen met de autoriteiten. De nu ontbonden Iraakse regeringsraad verbood de correspondenten van Al-Jazira in januari een maand lang de toegang tot zijn persconferenties omdat zij in hun uitzendingen gebrek aan respect voor prominente Irakezen hadden getoond.

Hoge Iraakse en Amerikaanse regeringsfunctionarissen hebben herhaaldelijk hun irritatie geuit over de berichtgeving van Al-Jazira omdat ze het nieuws zou verdraaien, te veel bloed op het scherm zou tonen en ook omdat ze toegezonden videoboodschappen van het terreurnetwerk Al-Qaeda en andere extremistische groepen uitzendt. Washington heeft in dit verband ook druk uitgeoefend op Qatar, dat Al-Jazira onderdak biedt. Al-Jazira is in veel Arabische landen in de problemen gekomen doordat ze ruimte geeft aan oppositiewoordvoerders onder wie met name moslimfundamentalisten.