Webcongres: anno 2004 zijn de vakbonden niet achterhaald

Deelnemers aan het webcongres, het online discussieplatform op www.nrc.nl/webcongres, braken zich het hoofd over de stelling: vakbonden zijn achterhaald omdat zij alleen ouderen vertegenwoordigen. Ruim 70 procent was het hier niet mee eens.

Oneens

Geeske Boulouize, Lelystad (31): ,,Jongeren die hun belangen behartigd willen zien, zouden zich moeten aansluiten bij een vakbond om te voorkomen dat de nadruk te veel gelegd wordt bij de belangen die de huidige `grijze' leden graag behartigd zien.''

Hansje Glazenburg, Utrecht (44): ,,Vakbonden zijn noodzakelijk, vanuit werkgevers- en vanuit werknemersstandpunt. Als jongeren vrezen dat hun belangen onvoldoende behartigd worden, moeten ze actief worden in de vakbeweging. Of een eigen vakbond beginnen.''

Leonie van Bruggen, Utrecht: ,,Het is natuurlijk een beetje overdreven om, naar aanleiding van die scheefgroei binnen de vakbond, te zeggen dat de hele vakbond dan achterhaald is. Wel is het jammer dat de jongeren ondervertegenwoordigd zijn, dit werkt het scheefgroeien van de verhoudingen/prioriteiten in een vakbond in de hand.''

Jasper Beckeringh, Rotterdam: ,,Wanneer jongeren ook hún belangen behartigd willen zien door de vakbonden, dan zullen zij lid moeten worden. Het is natuurlijk absurd om te stellen dat de vakbonden achterhaald zijn omdat zij de belangen van het merendeel van hun leden behartigen.''

Valérie Verschuijl, Driebergen (34): ,,Als (jongere) werknemers het niet eens zijn met de onderhandelingen die (ook) namens hen worden gevoerd, kunnen ze toch gewoon lid worden en van zich laten horen?''

Maurice Ackermans, 's Hertogenbosch (64): ,,De vakbeweging is harder nodig dan ooit. Maar ze heeft te lang op haar lauweren gerust en onvoldoende aan de toekomst gedacht door te weinig jongeren te organiseren. En door in haar strategie te weinig de specifieke belangen van jongeren (o.m. goede kinderopvang en levensloopregeling) mee te laten wegen. Er is de laatste jaren te ongenuanceerd ingezet op pensioenvraagstukken en vut-behoud. Voornamelijk `grijze' thema's dus.''

Ad el Haji, Rotterdam: ,,Dat jongeren in mindere mate zijn georganiseerd, zegt veel minder over de vakbeweging dan over de jongeren zelf als je in aanmerking neemt dat jongeren in bijna alles in mindere mate zijn georganiseerd dan ouderen. Laten we het erop houden dat ouderen de lessen kennen van vroeger als het om belangenbehartiging gaat en dat jongeren wel lid zullen worden als het erop aankomt.''

Else Bezemer-Bijl, Utrecht: ,,Het werven van nieuwe jonge leden lukt niet. Dat komt omdat de vakbond niet over het voetlicht krijgt dat de ouderen en de jongeren elkaar nodig hebben. Uit angst voor de oudere achterban, durft de vakbond te weinig tegengas te geven. Te weinig wordt gesproken over solidariteit tussen generaties, en dat zou juist in een vakbond moeten gebeuren.''

Ardriana Verpalen, Amsterdam (43): ,,Zolang werkgevers en werknemers tegengestelde belangen kúnnen hebben, zijn vakbonden nodig. Hoe kan men anders de machtsverhouding tussen de beide partijen reguleren. Dat blijkbaar ouderen meer in de verdrukking zitten (en dus actiever zijn) dan jongeren, doet aan de noodzaak van vakbonden niets af.''

Ingrid Robeyns, Utrecht: ,,De vakbonden besteden te weinig aandacht aan de problemen van jonge werknemers, en vooral die van jonge ouders. De nadruk ligt op de pensioenen. De vakbonden zouden er ook goed aan doen ten volle te erkennen dat de economie in onze Europese samenlevingen structureel gewijzigd is, wat vooral laaggeschoolde werknemers hard treft.''

Piet Buwalda, Den Haag (79): ,,Als de jongere werkenden zich bij de vakbonden niet meer thuis voelen, moeten de bonden worden vernieuwd, niet terzijde geschoven. De vakbonden hebben een stem gegeven aan de werknemers – dat was een van de verworvenheden van de twintigste eeuw. Door de vakbonden achterhaald te verklaren zouden we het kind met het badwater weggooien.''

Annet Wermers, Oldenzaal (43): ,,Natuurlijk zijn vakbonden niet achterhaald. Zeker niet in een tijd dat de regering alles wil wegbezuinigen waarvoor de vakbonden indertijd gevochten hebben. Als er geen vakbond meer is, verdwijnt het sociale stelsel.''

Eens

Samuel van den Berg, Nieuwerbrug (21): ,,Vakbonden zijn achterhaald. Niet omdat ze alleen ouderen vertegenwoordigen, maar omdat ze met idealen werken uit een voorbije wereld die niet meer levensvatbaar zijn. De verwerkelijking van de idealen van de vakbeweging is niet goed voor de lange termijn en uiteindelijk contraproductief.''

Clio Stronk, Nieuw-Vennep: ,,De generatie onder de babyboom bestaat voor de vakbond nauwelijks. En wat de babyboomers betreft, als je geen academische opleiding hebt maar (bijvoorbeeld) in de bouw of de zorg werkt, heb je het ook niet echt getroffen met je vakbond.''

Willem Zelsmann, Tiel: ,,De vakbeweging komt alleen op voor de alleenstaanden, de ouderen en de zwakkeren. Niets over werkenden, over mensen op de werkvloer, over het overeind houden van een specifiek bedrijf of hoe men de opleiding van zijn kinderen betaalt.''

Henk van Vondel, Ameide: ,,Dat de structuur van de vakbeweging niet meer bij deze tijd past, staat buiten kijf. Ontstaan in de tijd dat de tegenstelling arbeid/kapitaal gebaseerd was op begrippen als `armoede', `ondergeschiktheid' en `willekeur'. De toenemende welvaart, arbeidsmobiliteit, mondigheid van het individu, grote beroepsdifferentiatie en flexibiliteit van de arbeidsmarkt zijn oorzaken van het verdwijnen van het begrip `arbeider'.''

Marco Aldendorff, Alkmaar: ,,Jongeren jobhoppen steeds meer en hebben niets op met een ambtelijke organisatie die zich vooral richt op standaard carrièrepaden. Ik zie wel mogelijkheden als de vakbonden meer hun best doen om jongeren en flexwerkers aan te spreken.